Navigation

Doris Zinkl

  • Telefonnummer: +49 911 5302-801
  • Faxnummer: +49 911 5302-860
  • E-Mail: doris.zinkl@fau.de
  • Adresse:
    Lange Gasse 20
    90403 Nürnberg
    Raum 5.436